6b6c43232d745d66051b028e207b00f7.png
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
19.02.2024predaj živej hydiny394e9_predaj živej hydiny.pdf
19.02.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do Európskeho parlamentu4928f_informácia voľby EP.pdf
19.02.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do Európskeho parlametntu6e3f9_Info voľby EP v AJ.pdf
31.01.2024e-mailová adresa1c93a_elektronická adresa voľby prezidenta.pdf
12.01.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby prezidenta SR2f83c_Informácia pre voliča.pdf
15.12.2023Prírodná rezervácia Drieň26d04_PR Drieň 1.jpg
12.12.2023Spoločnosť Slovak Telekom, a.s.c1b43_T.pdf
24.11.2023Návrh rozpočtu 2024-2026b7471_návrh rozpočtu 2024-2026.pdf
14.11.2023Návrh plánu hlavného kontrolóra na I. polrok 202402727_NP 1 2024.pdf
07.11.2023POH KK 2021-2025 Záverečné stanoviskoff91d_POH KK záverečné stanovisko 21-25.pdf
20.10.2023Vykurovacie obdobie 9db4f_Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf
01.10.2023Zápisnica OVK Voľby NR SR 2023ec1e9_Zápisnica OVK voľby NR SR 2023.pdf
04.09.2023plagát MIRRIc56bc_Príloha č. 3 Vzor plagátu A3 (5).pdf
04.09.2023Vodíková stratégia Košického kraja rozhodnutieb4818_rozhodnutie vodíková stratégia KK.pdf
04.09.2023Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 rozhodnutie832ac_rozhodnutie RIS KK.pdf
31.07.202330.09.2023e-mailová adresa pre žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu 140fc_e-mail žiadosť o volč.preukaz.pdf
31.07.202330.09.2023e-mailová adresa83bda_e-adresa do OVK.pdf
12.07.2023Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 -rozsah hodnotenia58d23_Cyklistická doprava rozsah hodnotenia.pdf
12.07.2023Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - rozsah hodnoteniae4982_Adaptačná stgrategia - rohzsah hodnotenia.xml.pdf
12.07.2023Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.f8a46_Oznámenia .pdf
19.06.202330.09.2023Informácia pre voličov Voľby NR 2023f268e_Informácia pre voliča Voľby do NR.pdf
07.06.202322.06.2023Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030d5538_Regionálna inovačná stratébia KK 2021-2030-zaslanie oznámenia o stzrategickom dokumenta.pdf
07.06.202322.06.2023Vodíková stratégia Košického kraja3c6c8_Vodíková stratégia KK.pdf
25.05.2023Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov0586f_VSE Hlivistia.pdf
09.05.202325.05.2023Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente1a807_SEA_text_Adaptacna_strategia_zmena_klimy_KK_03_2023.pdf
09.05.202325.05.2023Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 -oznámenie o strategickom dokumente7dafb_Cyklostratégia_KSK_Oznámenie_2023.pdf
25.04.202316.05.2023POH KSK na roky 2021-2026 - správa o hodnotení strategického dokumentud5c05_POH KK .pdf
25.04.202305.05.2023Imunizačný týždeň6a9bc_imunizačný týždeň.pdf
03.04.202305.05.2023Výberové konanie riaditeľ/ka Materskej školyf2f8e_výberové konanie MŠ.pdf
21.03.202311.04.2023Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030f4d5e_SEA_oznamenie_IUS_KK_2022_2030_02_2023.pdf
21.03.202311.04.2023Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-20271d8fa_A_oznamenie_SEA_PHRSR_KSK_2023-2027_(2030).pdf
03.03.202321.03.2023oznámenie o zrušení trvalého pobytu6848f_oznamenie o zrušení pobytu.pdf
25.01.202316.02.2023Voľba hlavného kontrolóra
01.07.2022Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaruc22b4_Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru MI a SO - od 1.7.2022.pdf
Vytvorené: 19.02.2024Posledná aktualizácia: 19.02.2024