6b6c43232d745d66051b028e207b00f7.png
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Kultúra

Ľudové zvyky, tradície obce

Napriek tomu, že v našej obci nemáme žiadne profesionálne umelecké, resp. kultúrne súbory, predsa sú naši občania aktívni a boli aktívny aj v minulostí. Zachovali sa tu, reskp. Obnovujú sa ľudové obyčaje, ako obyčaje pri svadbe, oslavy novorodených, fašiangové zvyky, veľkonočné peria po domoch, slávnostné odobierky regrútov.


Z histórie kostola – kedy bol postavený, rekonštruovaný

V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol sv. Juraja postavný v roku 1898 a bol 1. 1. 1988 evidovaný ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka. Je postavený v novobarokovom slohu. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou.
V interiéri je krytá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na piliere. Fasády sú členené lizénami s polkruhovo ukončenými oknami.
Štítové priečelie má barokovo vykrojené krídla, veža je členená lizénovým rámom a je krytá cibuľovitou laternou strechou.
Nad vstupným porálom je malé okno s klenákmi a do omietky vrytým letopočtom, datujúcim stavbu.
V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bola pristavená sakristia.